Автоматика для свердловинних насосів

При проектуванні системи водопостачання із свердловини, вибір системи автоматики важливий так, як і вибір самого глибинного насоса.

Під системою автоматики розуміється сукупність командних реле, силової електричної частини і різні види захистів, завдання яких вберегти електичний двигун насоса. Найбільш розповсюджені є дві основні схеми управління роботою насоса:

  • по рівню води в резервуарі чи свердловині
  • по тиску в напірному трубопроводі

   Контроль по рівню застосовується при роботі насоса на водонапірну башту або для наповнення ємкості, звідки вода до споживача подається вже насосами другого підйому. Всередині ємкостей встановлюються спеціальні датчики рівня, які з допомогою реле контролю рівня відслідковують нижній(включення насоса) і верхній(виключення насоса при наповненні ємкості) рівні. Застосування в даній схемі поплавкових вимикачів замість електродів є менш надійно, що зумовлено їх невеликим робочим ресурсом. І обов’язково передбачається аварійний злив при переповненні резервуару. Дана схема водопостачання характерна для потужних свердловин у селах, коли від одної ємкості здійснюється водопостачння цілого села.

Основна перевага такої схеми – це стабільний режим роботи насоса. Один цикл роботи насоса відповідає по споживанню повному об’єму башти. Виключена можливість короткочасних пусків-зупинок, що значно продовжує життя насосного обладнання.

   Контроль по тиску. По цій схемі насос керується командами від реле тиску, встановленому на трубопроводі. На самому реле настроюються два параметри: тиск включення насоса і тиск, при якому насос повинен вимкнутися. Така схема характерна для індивідуальних свердловин і як правило використовується разом з мембранними баками, призначеними для підтримання надлишкового тиску в мережі, компенсації гідравлічних ударів і невликого споживання води. Надзвичайно важливо є провести правильне регулювання реле тиску в відповідності з характеристиками насоса і об’ємом мембранного бака. Щоб насос не вмикався занадто часто, задані параметри тиску повинні бути середній зоні робочої характеристики насоса.